Assarhaddon

syn Sennacheryba. Namaszczony na króla Asyrii (680-669 r. przed Chr.), kiedy jego ojciec został zamordowany. Jednym z wielu mniejszych królów podległych Assarhaddonowi był Manasses, król Judy.

2 Krl 19,37; Ezd 4,2

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000