August Cezar

pierwszy cesarz rzymski, następca Juliusza Cezara. Panował od 31 r. przed Chr. do 14 r. po Chr. August zarządził spis ludności, który przywiódł Maryję i Józefa do Betlejem.

Łk 2,1

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000