Azariasz

najlepiej znanym z kilku Azariaszów jest król Judy, zwany także Ozjaszem (791-740 r. przed Chr.). Azariasz byt dobrym królem, potężnym władcą służącym Bogu. Wciąż jednak pozwalał swym poddanym czcić bożki, a gdy zdobył sławę, zawfadnęła nim pycha. Wszedł do Świątyni, by zapalić kadzidła, co było dozwolone tylko kapłanom. Karą za to była poważna choroba skóry, przez co musiał żyć w odosobnieniu, a władzę sprawował jego syn, Jotam

2 Krl 14,21 nn.; 2 Krn 26

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000