Diotrefes

dumny i postępujący niezręcznie zwierzchnik Kościoła, który nie chciał uznać władzy Jana.

3 J 9-10

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000