Godoliasz

najlepiej znanym z kilku osób o tym imieniu jest rządca Judei mianowany przez króla Nabuchodonozora z Babilonu po zdobyciu przez niego Jerozolimy. Po kilku miesiącach został zamordowany przez Izmaela, członka rodziny królewskiej. Żydzi wciąż mieszkający w Judzie obawiali się, czy Babilończycy nie potraktują tego jako rebelii, i uciekli do Egiptu.

2 Krl 25,22-26; Jr 39,14-41,18

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000