Nabot

właściciel winnicy w Jizreel obok pałacu króla Achaba. Achab próbował tę winnicę kupić, ale Nabot odmawiał. Gdy Achab złościł się, Izebel obiecała mu, że ona odkupi tę winnicę od Nabota. Przekupiła dwóch donosicieli, by powiedzieli, że Nabot przeklął Boga i króla. Nabota uznano winnym i ukamienowano. Achab posiad) winnicę - ale Bóg posłał do niego Eliasza, aby mu powiedzieć, że z powodu tego morderstwa zginie cała jego rodzina.

1 Krl 21

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000