Og

król Baszanu, kraju leżącego na wschód od Jordanu. Izraelici pod wodzą Mojżesza pokonali Oga i zdobyli sześćdziesiąt jego ufortyfikowanych miast. Baszan przypadł w udziale połowie pokolenia Manassesa.

Lb 21,32 nn.; Pwt 3; Joz 22, 7

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000