Omri

dowódca armii Eli, króla Izraela. Kiedy jego oficerowie usłyszeli, że Zimri zabił Elę, uczynili Omriego królem. Omri byt władcą silnym, pełnym wigoru. Panował przez dwanaście lat (885-874 przed Chr.) Za stolicę obrał sobie Samarię - miasto dobrze usytuowane, na szczycie stromego wzgórza, łatwe do obrony. Mimo iż Omri stracił kilka miast na rzecz Syrii, udało mu się zdobyć Moab. Moab musiał co roku płacić Izraelowi wysoki podatek. Omri czcił bożków i jego syn, Achab, poszedł jego przykładem.

1 Krl 16,15-28; 20,34

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000