Onezym

niewolnik, który należał do Filemona, mieszkającego w Kolosach chrześcijańskiego przyjaciela Pawła. Apostoł spotkał Onezyma prawdopodobnie w Rzymie, gdy ten uciekł od swego pana. Przebywając z Pawiem, Onezym został chrześcijaninem. Paweł napisał list do Filemona prosząc go, by przebaczył Onezymowi i przyjąl go jak brata-chrześcijanina. Onezym pojechał więc wraz z Tychikiem, za pośrednictwem którego Paweł przekazał list Kolosanom.

Kol 4,9; Flm

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000