Otniel

pierwszy z Sędziów w Izraelu. Dzięki Otnielowi Żydzi przestali czcić bożków. Dzięki temu Bóg dał mu zwyciężyć króla Mezopotamii, Kuszan-Riszeataima.

Joz 15,16-17; Sdz 3,7-11

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000