Zimri

dowódca armii Izraelitów. Zimri zabił króla Elę i panował jako król Izraela przez siedem dni (885 r. przed Chr.). Został obalony przez Omriego.

1 Krl 16

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000