Zuzanna

Żona Joakima, córka Chilkiasza, bardzo piękna i bogobojna. Żyła w czasie niewoli babilońskiej. Jej mąż był bardzo bogaty, miał dom z ogrodem. Często przychodzili do niego Żydzi prosić o radę. Przychodzili też dwaj starcy, niesprawiedliwi sędziowie. Oboje zakochali się w Zuzannie i zakradali się do ogrodu Joakima, żeby ją podglądać. Jednego razu Zuzanna poszła do ogrodu żeby się wykąpać. Nie było ta nikogo oprócz niej i obserwujących ją starców. Podbiegli oni do Zuzanny i zażądali, żeby z nimi obcowała. Zagrozili, że jeśli tego nie zrobi i krzyknie złożą przeciw niej świadectwo, że widzieli ją z młodzieńcem. Karą za cudzołóstwo u Żydów jest śmierć (przez ukamieniowanie). Zuzanna postanowiła jednak krzyknąć. Następnego dnia odbył się sąd nad nią. Została oskarżona i skazana na śmierć. Gdy usłyszała wyrok wezwała na pomoc Boga "Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte i wiesz wszystko zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, choć nie uczyniłam nic z tego, o co mię Ci złośliwie obwiniają" (Dn 13;42b-43). Bóg pomógł jej. W obronie Zuzanny stanął Daniel. Przesłuchał oddzielnie starców i dowiódł, że kłamali. Zuzanna została uwolniona ku radości wszystkich zgromadzonych. Starców zaś zabito, zgodnie z prawem odwetu ("Jeśli sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi - jeśli świadek taki fałszywie oskarżał brata swego - uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu" Pwt 19;18-19).$1 Krl 16

Jedna z kobiet, która wędrowała razem z Jezusem i apostołami. Jezus uwolnił ją "od złych duchów i od słabości".

Łk 8,2-3; Dn 13

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000