(1) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana

(Dzieje Apost. 9:1, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001