Kierownikowi chóru. Na melodię: Nie niszcz. Psalm. Asafowy. Pieśń. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy. Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary. Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali!, a do niegodziwych: Nie podnoście rogu! Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale. Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,

(Ks. Psalmów 75:1-7, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020