Audio Biblia 2000

Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. (List do Rzymian 10:17)

Audio Biblia 2000Aby wysłuchać tekstu Biblii wybierz księgę i numer rozdziału. Następnie kliknij na przycisk by rozpocząć odtwarzanie. Do nawigacji możesz użyć przycisków aby przejść do poprzedniej lub następnej księgi / rozdziału. Na koniec kliknij na przycisk aby rozpocząć odtwarzanie.


BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII. © Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1991.


Nagranie Starego Testamentu — czyta pastor Marian Biernacki z Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku.


Nagranie Nowego Testamentu — Studio Książki Mówionej Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Czyta Ksawery Jasieński.