List do Hebrajczyków

Głównym tematem listu do Hebrajczyków jest wypełnienie przez Jezusa wszystkiego, co zostało zapoczątkowane w Starym Testamencie. List pełen jest odniesień do Starego Testamentu.

Treść

Wstęp: Jezus dokończy dzieła objawienia Bożego 1,1-3

Część 1: Jezus Chrystus jest większy od kogokolwiek innego 1,4-10,39

 • Wyższość Jezusa nad aniołami 1,4-14
 • Jezus otworzył drogę dla naszego zbawienia 2
 • Jezus jest większy od Mojżesza 3,1-4,13
 • Jezus jest prawdziwym arcykapłanem 4,14-7,28
 • Przymierze Jezusa jest większe i Jego ofiara ważniejsza 8-10

Część 2: Wiara i wytrwałość 11-12

 • Bohaterowie wiary Starego Testamentu 11
 • Wytrwać w dyscyplinie Bożej 12,1-11
 • Niewzruszone Królestwo 12,12-29

Konkluzja: Końcowe zachęty, modlitwa i pozdrowienia 13

Kto napisał ten list, kiedy i do kogo?

Jest to tajemnicza księga Nowego Testamentu. List jest anonimowy. Przez wieki uważano, że jego autorem był Paweł, ale dzisiaj nikt już tak nie uważa, ponieważ zarówno styl, jak i idee w nim zawarte znacznie się od Pawłowych różnią. Istnieje wiele interesujących teorii na temat autorstwa tego listu, ale do dziś nie ma pewności.

List skierowany jest do żydowskich chrześcijan, ale gdzie oni mieszkali? Prawdopodobnie nie była to Jerozolima; niektórzy sugerują Rzym, ale to także nie jest pewne.

Na dość wczesną datę powstania listu wskazuje fakt, że nie wspomina się w nim o zniszczeniu Świątyni przez Rzymian w 70 r. po Chr., o czym – zważywszy na temat ­ z pewnością by wspomniano. Zatem list ten został prawdopodobnie napisany przed tym zdarzeniem.

Sławne fragmenty

 • Jezus Chrystus ostatecznym Bożym objawieniem 1,1-3
 • Współczujący arcykapłan 4,14-16
 • Jedna wielka ofiara Chrystusa na wieki 10,11-14
 • "Przez wiarę …" 11
 • "Jezus, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" 12,1-3
 • "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" 13,8
 • Wielki pasterz 13,20-21

Główne tematy

Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia zaczęli w obliczu opozycji ulegać pokusie powrotu do judaizmu. Autor używa kilku potężnych argumentów, aby przekonać ich do pozostania w wierze chrześcijańskiej. Jezus jest większy od kogokolwiek w Starym Testamencie, w rzeczywistości wypełnił wszystko, co było tam zapowiedziane. Bohaterowie Starego Testamentu dają wspaniałe przykłady wiary w obliczu cierpienia, ale Jezus cierpiał bardziej niż ktokolwiek inny. Odwrócenie się od Chrystusa oznacza sąd Boży. Ten wielki list łączy ze sobą Stary i Nowy Testament i przypomina nam o jedności Biblii.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz