Między homofobią a hipokryzją

Mając na względzie fakt, że napięcie homofobia-hipokryzja pozostaje we współczesnym zachodnim społeczeństwie chrześcijańskim bezprecedensowo duże, chciałbym poddać pod uczciwą rozwagę kilka istotnych obszarów toczącego się dialogu w przekonaniu, że istnieje możliwość stworzenia trwałej i przyjaznej przestrzeni do wartościowych rozmów na tematy dotyczące naszej seksualności, bez potrzeby uciekania się do zachowań homofobicznych lub przejawów hipokryzji.

Czytaj więcej