Podstawy jedności Kościoła

Jaki dom mi zbudujecie?Ezech. 43:10-27

„Ty, synu człowieczy! powiedz domowi Izraelskiemu o tym domu, a niech się wstydzą za nieprawościswoje, i niech sobie rozmierzą wizerunek jego. A jeśliby się zawstydzili za wszystko, co czynili, tedy imoznajmij wizerunek domu tego, i wymiar jego, wyjście jego, i wejście jego, i wszystkie kształty jego, iwszystkie ustawy jego, wszystkie, mówię, kształty, i wszystkie prawa jego, a napisz przed oczyma ich, abyprzestrzegali wszystkiego kształtu jego, i wszystkich ustaw jego, i czynili je. A tenci jest zakon domu tego:Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie jego wszędzie w około najświętsze jest; oto tenci jest zakon domutego.”


Prorok Ezechiel otrzymał wizję miasta i Bożego Domu (Ez.40:3.5), jego wymiarów i służby. Jest towzorzec Boży, Jego suwerenny zamysł, który realizuje w Jezusie Chrystusie, Tajemniczy plan, zakrytyprzed wiekami. Plan którego realizacja ma na nowo połączyć wszystko w Bogu i z Bogiem. Tłumaczenie, żenigdy nie istniał żaden doskonały Kościół, który by spełnił wymagania Boże nas nie usprawiedliwia. Tychktórzy tak głoszą proszę aby w Księdze Objawienia przeczytali listy do zborów i zobaczyli, że Duchnapomina, zachęca czyni korektę, aby przywrócić Kościół do Bożego wzorca, lecz Kościół w Filadelfii niepotrzebuje korekty. Listy nowotestamentowe napisane zostały dla pokazania wierzącym Bożego wzorca isprowadzenia Kościoła do linii nakreślonej przez ideał Boży. Ideał ten powinien pozostawać celem dlakażdego wierzącego, by wkładał wszelki wysiłek dla uczynienia społeczności chrześcijan tego wiekuKościołem wedle wzorów Bożych. Poprzez studiowanie Bożego Słowa możemy zobaczyć Kościół taki,jakim widzi go Bóg: Kościół, którym Bóg zaplanował i jaki ostatecznie będzie.

Czy widzisz dookoła siebie odejście od Biblijnego wyrazu kościoła oraz nieprawości, które w nim siędzieją, czy wstydzisz się? Czy wszystkie poczynania i próby na drodze do ekumenii i pojednania nie sąwyrzutem sumienia podzielonego i skłóconego chrześcijaństwa? Czy nie nadszedł już czas, aby wrócić dowymiarów które, wskazuje nam Słowo Boże (Ez.40:3.5) zanim wszystko zostanie ponownie zmierzone (Ob.21:15)?

Chrystus powiedział: “zbuduję Kościół mój” (Mt.16:15-18). To ON buduje Swój Kościół. JestBudowniczym tego domu, kamieniem narożnym, oraz tym, który rozpoczętą przez siebie budowękontynuuje i On ją zakończy. Co możesz powiedzieć o tym domu, o jego wizerunku (kształcie), o tym jakiepanuje w nim prawo i jakie są tam zasady postępowania? „…Masz wiedzieć jak należy postępować wdomu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy” (1Tym.3:15).

Pobierz pełną wersję w pliku PDF

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz