Szukaj w Biblii


Wypisanie wersetów razem z sąsiednimi:


Zasady wypisywania wersetów i wyszukiwania fraz

Wpisz adres wersetu (tzw. siglum), który chcesz wyświetlić np. 2Tm2:3 Możesz też podać zakres wersetów np. 1Kor13:1-13 lub wiele zakresów, oddzielonych średnikiem ; np. Gal 4:6-7; 2 Kor 5:18-19; Ef 5:30

Wpisz szukane słowo lub frazę np. Jozue. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Podanie kilku wyrazów traktowane jest jako ‚dosłowna fraza’, tzn. wyrazy te muszą w tekście wystąpić obok siebie w takiej samej kolejności.

Więcej na temat sposobów używania wyszukiwarki dowiesz sie z Pomocy.
« Poprzednia strona Static Następna strona »