Księga Koheleta czyli Eklezjastesa, podobnie jak Księga Hioba, podejmuje ponadczasowe pytanie: dlaczego życie wydaje się tak bezcelowe? Jest ona jedną z ksiąg dydaktycznych.

Autor Kohelet, "Filozof", nazwany jest "królem, synem Dawida". Kohelet powiada ­ "Mądrość wola na ulicach… Nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia" mówi autor Księgi Przysłów. Księgi mądrościowe proponują modrą drogę życia, ponieważ ma ona swój początek w szacunku do Boga.

Sławne fragmenty

"Wszystko ma swój czas" 3,1-8

Temat

Bez względu na to, jak bardzo ludzie zabiegają o mądrość, powodzenie czy sprawiedliwość, rezultaty będą krótkotrwałe i ograniczone. Szukanie czegoś, co byłoby trwałe w życiu, to "pogoń za wiatrem". Owo podejście wywodzi się z pesymistycznego rozumienia Boga przez Koheleta. Wierzy on w Boga, ale sądzi, że nigdy nie zgłębimy Jego zamiarów. Księga ukazuje ubóstwo życia ograniczonego tylko do spraw ludzkich. "Pracuj ciężko i ciesz się owocami swej pracy – mówi Filozof – ponieważ to wszystko, co jest".

Obecność tej księgi wśród innych ksiąg biblijnych świadczy, że Bóg zajmuje się także taką osobą, dla której wiara jest rzeczą trudną.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz