Historia powrotu z wygnania do Jerozolimy trzeciej grupy Zydów pod wodzą wielkiego przywódcy, Nehemiasza. Nehemiasz został wybrany pierwszym gubernatorem Jerozolimy i zainicjował odbudowę murów miasta. Jego reformy religijne pokrywały się z dziełem Ezdrasza.

Treść

Część 1: Nehemiasz powraca do Jerozolimy i rozpoczyna odbudowę murów 1-7

 • Nehemiasz otrzymuje złe wiadomośc i modli się za Jerozolimę 1
 • Powrót Nehemiasza 2
 • Odbudowa murów wbrew opozycji 3,1-7,3
 • Lista wygnańców, którzy powrócili 7,4-73

Część 2: Prawo, pokuta i odnowione przymierze 8-10

 • Ezdrasz czyta Prawo i lud wyraża żal Modlitwa-spowiedź 9,1-37
 • Lud podejmuje zobowiązanie, iż będzie przestrzegał Prawa 9,38-10,39

Część 3: Lud i jego reformatorski gubernator 11-13

 • Listy ludzi i kapłanów 11,1-12,26
 • Poświęcenie nowych murów: Jerozolima może w końcu się bronić 12,27-43
 • Reformy Nehemiasza 12,44-13,31

Czas i miejsce

Nehemiasz powrócił do Jerozolimy w 445 r. przed Chr. i był gubernatorem przez dwanaście lat, tj. do roku 433 przed Chr. Sposób, w jaki ta księga wiąże się z księgą Ezdrasza i grupą, którą on przywiódł, nie zawsze jest łatwy do określenia. Nehemiasz zostawił wysoce rozwinięty perski dwór królewski i przybył do miasta, które dopiero zaczęto odbudowywać, w którym dużo było jeszcze chaosu. Mniej więcej w tym okre się działał prawdopodobnie prorok Malachiasz.

Czas spisania

Ścisłe związki, jakie istnieją pomiędzy tą księgą a Księgami Kronik i Księgą Ezdrasza wskazują, że spis no ją około roku 400 przed Chr., ale najważniejszą częścią księgi wydaje się być dziennik Nehemiasza.

Główne wydarzenia

 • Powrót Nehemiasza do Jerozolimy 2
 • Ukończenie odbudowy murów 6

Sławne fragmenty

 • Modlitwa Nehemiasza 1
 • Wielka modlitwa-spowiedź 9

Znaczenie i przesłanie

Nehemiasz, człowiek czynu, zdołał rozbudzić nadzieję w przygnębionym narodzie i dał mu zarówno duchowe, jak i praktyczne przywództwo, aby mógł on wypełnić trudne zadanie w obliczu zagorzałej opozycji. Był również człowiekiem modlitwy do końca zawierzającym Bogu, skutecznym w działaniu. Za jego panowania dzięki pomocy Ezdrasza, życie religijne Żydów uległo odnowieniu.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz