Pierwszy List do Koryntian

Paweł założył Kościół w Koryncie. Zasmuciły go wieści o podziale, niezgodzie i niemoralnym postępowaniu jego członków. W liście tym odpowiada po kolei na problemy i pytania tego Kościoła.

Treść

Wstęp: Pozdrowienia i podziękowania 1,1-9

Część 1: Podzialy w Kościele 1,10-4, 21

 • Mądrość Boża 1,10-2,16
 • Wspólne budowanie na jednym fundamencie 3
 • Prawdziwi słudzy Jezusa Chrystusa 4

Część 2: Moralność seksualna; małżeństwo i bezżenność 5-7

 • Niebezpieczeństwo niemoralności wśród chrześcijan 5
 • Chrześcijanie nie powinni szukać sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi 6,1-11
 • Właściwe użycie własnego ciała 6,12-20
 • Pytanie na temat małżeństwa 7

Część 3: Życie w pogańskim spoieczeństwie 8,1-11,1

 • Czy chrześcijanin powinien spożywać pokarmy ofiarowane bożkom? 8
 • Przykład Pawła 9
 • Kierowanie się sumieniem chrześcijańskim 10-11,1

Część 4: Prawdziwy kult chrześcijan 11,2-14,40

 • Kobiety powinny przykrywać swe głowy w kościołach 11,2-16
 • Wieczerza Pańska 11,17-34
 • Charyzmaty w społeczności chrześcijańskiej 12
 • Miłość jest największa 13
 • Użycie charyzmatów w kulcie publicznym 14

Część 5: Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze 15

 • Konkluzja, Ostatnie pouczenia 16
 • Zbiórka pieniędzy dla braci chrześcijan 16,1-4
 • Przyszłe plany Pawła 16,5-12
 • Osobiste pozdrowienia i przesłanie 16,13-24

Czas i miejsce spisania

Paweł przebywał w Koryncie osiemnaście miesięcy w latach 50-51 po Chr. Wiadomości, które sprowokowały go do napisania tego listu w okresie, gdy przebywał w Efezie. Było to między 54 a b7 r. po Chr.

Sławne fragmenty

 • Nauka krzyża 1,18.23-25
 • Jesteśmy Bożą budowlą 3,10-15
 • „Stałem się wszystkim dla wszystkich” 9,19-22
 • „To jest Ciało moje …” chleb i wino 11,23-25
 • „Jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami” 12,27-31
 • „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał…” Miłość jest największym darem 13,1-13
 • Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa 15,20-21
 • „Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”; zwycięstwo nad śmiercią 15,51-57

Główne tematy

Chrześcijanie z Koryntu byli narodowościowo i społecznie niezwykle różnorodną grupą. Miasto Korynt leżało na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Jak często zdarza się w takich miejscach, moralność ulegała zepsuciu i dotknęło to także niektórych chrześcijan. Innych zaś ogarnęła pycha w poczuciu swej duchowej mądrości. Zatem Paweł miał do czynienia ze słabościami zwykłych, ułomnych ludzi, próbujących żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi – tak jak czynią to wszyscy chrześcijanie do dzisiaj. Paweł zasady prawego życia wyprowadza w każdym przypadku od wyjaśnienia, co znaczy zostać wezwanym do pójścia za Jezusem Chrystusem.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz