Listy Piotra

PIERWSZY LIST ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

List przygotowujący chrześcijan na nadchodzące prześladowania. Piotr jest silny nadzieją.

Treść

 • Wstęp, rozdział 1,1-2
 • Wiara, nadzieja i właściwe życie 1,3-2,3
 • Naród wybrany 2,4-10
 • Przykład cierpienia Chrystusa 2,11-25
 • Żony i mężowie 3,1-7
 • Cierpienia za czynienie dobra 3,8-4,19
 • Rada dla ludu Bożego 5,1-11
 • Końcowe pozdrowienia 5,12-14

Autor i czas spisania

Piotr z woli Jezusa został zwierzchnikiem Kościoła. List ten napisał prawdopodobnie z Rzymu ("Babilon" 5,13), być może około roku 64 po Chr., kiedy zaczęło się prześladowanie chrześcijan przez Nerona. List ten adresowany jest do chrześcijan z terenów obecnej zachodniej i północnej Turcji.

Główne tematy

List Piotra jest pełen radości z przynależenia do Jezusa Chrystusa, której nie jest w stanie zachwiać żadne cierpienie. Piotra przepełnia pewność, że Chrystus umarł za nas, że zmartwychwstał i przyjdzie powtórnie. Wierzy, że cierpienie może być próbą, dzięki której dojdzie do oczyszczenia wiary. Lecz idea wytrwania w cierpieniu nie wyczerpuje treści tego listu; pisze on także o konieczności pogłębiania życia wspólnego chrześcijan.

DRUGI LIST ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

List napisany, aby przeciwstawić się tym, którzy twierdzą, że moralność nie jest ważna w życiu chrześcijanina, i że Jezus Chrystus ponownie nie przyjdzie.

Treść

 • Poznanie Boga i Jego przesłania 1
 • Fałszywi nauczyciele 2
 • Pewność powrotu Chrystusa 3

Autor i czas spisania

Autor sam nazywa siebie Szymonem Piotrem, jednak niektórzy wątpią, czy autorem listu był rzeczywiście Piotr i datują go na koniec pierwszego wieku lub nieco później. Zauważają oni, że styl i idee w nim zawarte znacznie się różnią od 1 P; minęło dużo czasu, zanim list ten został przyjęty do kanonu; rozdział 2 jest niemal powtórzeniem Listu św. Judy. Natomiast fragment o przemienieniu Jezusa (1,16-18) świadczy na korzyść autorstwa Piotra.

Przesłanie Skupcie się na prawdziwym poznaniu Boga i żyjcie tak, jak ci, którzy wyczekują ponownego przyjścia Chrystusa. To zaleca chrześcijanom autor w obliczu fałszywego nauczania i związanego z tym zagrożenia wiary.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz